Celem projektu będzie nabywanie umiejętności w odczytywaniu godzin, poznaniu jednostek miar i wag oraz prowadzenie obliczeń pieniężnych. Uczestnicząc w projekcie uczniowie, rozwiną również umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia.