Projekt „Podróż po Europie” pozwoli wychowankom zdobywać wiedzę, rozwijać zainteresowania i pasje, a także  umożliwi poznanie im wielu ciekawych miejsc na mapie Europy.  Podczas realizacji projektu „Podróż po Europie” zabierzemy dzieci do Francji, Niemiec,  Włoch, Hiszpanii, Danii, Holandii, Belgii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Grecji. 
Zależy nam na kreatywności dzieci, dlatego chciałybyśmy aby powstały  podczas zajęć  albumy, Lapbooki, gry planszowe, quizy. 
W zależności od możliwości psychofizycznych dziecka zajęcia będą realizowane w blokach tematycznych nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Projekt będzie realizowany przez nauczycieli pozalekcyjnych zajęć wychowawczych na poszczególnych oddziałach od września 2023 do czerwca 2024.