Projekt edukacyjny „Gdańskie Lekcje Obywatelskie” będzie realizowany przez nauczycieli „Wiedzy o Społeczeństwie” w klasach 8 od października 2023 r. do czerwca 2024 r. Uczniowie poznają tematy z zakresu tożsamości lokalnej, globalnej oraz praw, edukacji medialnej, przedsiębiorczości i sprawczości oraz wiele innych.