Nauczyciele SP 90 włączyli się w gdański projekt „Edukacja do Kultury. Gdańsk”, który będzie realizowany od września 2023 r. do czerwca 2024 r. na lekcjach języka polskiego w klasach IV - VIII. Pełny opis programu dostępny jest na stronie https://edukacjadokultury.gdansk.pl/wp-content/uploads/2023/01/prezentacja_EDK.pdf