Adresatami innowacji są uczniowie klasy"0"SP oraz dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym w innych podmiotach.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w warunkach kameralnych, w godzinach popołudniowych (w klinikach oddziału 0A). Czas ich trwania oraz forma będą dostosowywane do możliwości organizacyjnych, potrzeb, zaleceń medycznych, możliwości wysiłkowych, gotowości oraz zainteresowań dzieci.
Innowacja "Mindfulness - trening uważności i medytacji dla dzieci w wieku przedszkolnym" jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci oraz wymogi edukacyjne. Przyczyni się do niwelowania u dzieci napięć psychicznych i fizjologicznych, którym źródłem są często: lęki, niepokoje, nadmierna ilość bodźców oraz niezaspokojone potrzeby psychiczne.
Głównym celem innowacji jest nauczenie dzieci uważności oraz różnych metod i technik relaksacji. Dzieci zapoznawane będą z technikami relaksacyjnymi w trakcie zabaw, ćwiczeń ruchowych, doskonalących koncentrację uwagi, uspokajających i rozluźniających; w masażykach, medytacjach oraz relaksacjach.