Zespół pedagogów pracujących w szkole to grupa pasjonatów, doskonale przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym.

To ludzie, w których tkwią niewyczerpane pokłady tolerancji, wrażliwości,  optymizmu, empatii.

Nauczyciele naszej szkoły w pracy z uczniem chorym kierują się przekonaniem, że żadna choroba czy niepełnosprawność nie może być „urlopem od życia” i dlatego równolegle z procesem leczenia prowadzona jest działalność dydaktyczna i wychowawcza wspierająca ten proces. W sferze dydaktycznej nasza szkoła daje uczniom szansę na kontynuowanie nauki i w miarę bezstresowy powrót do macierzystej szkoły bez konieczności nadrabiania zaległości.