ADRES SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 90
80-211 Gdańsk
ul. Dębinki 7
tel./fax 58 301 71 12
e-mail: sekretariat@sp90.edu.gdansk.pl

SIEDZIBA: SEKRETARIAT/ DYREKCJA SZKOŁY

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
80-211 Gdańsk
ul. Dębinki 7

Budynek Nr 2/ poziom -1

SEKRETARIAT

mgr Katarzyna Hańska-Surowiec
tel./fax 58 301 71 12
e-mail: sekretariat@sp90.edu.gdansk.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Eliza Łuczkiewicz-Sztuka
Email: iod@rodo-edu.pl