Adresatami innowacji są uczniowie klasy IV – VI. Czas realizacji obejmuje rok szkolny 2023/2024 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych z języka polskiego, jako element godziny lekcyjnej, raz w miesiącu. Głównym założeniem pracy na lekcji jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu języka polskiego.