Adresatami innowacji są uczniowie SP nr 90 w Gdańsku. Zajęcia organizowane będą raz w miesiącu. Tematyka będzie odpowiadała aktualnym potrzebom dzieci oraz zainteresowaniom. Innowacja jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, ma na celu wykorzystanie technik arteterapii w taki sposób, aby ułatwić dzieciom ekspresję emocji, ma również zachęcać i motywować do uaktywnienia, otwarcia i wyrażenia swoich emocji. Dzięki sztuce można opisywać uczucia, te radosnych, jak i smutne, a wychowanie przez sztukę pozwala poznawać świat wszystkimi zmysłami. Arteteraopia pomaga tworzyć bardziej pozytywny stosunek do świata, ludzi i samego siebie poprzez intensyfikację przeżyć, odsłanianie nieznanych obszarów rzeczywistości oraz dużą motywację do ekspresji i działań. Elementy arteterapii mają pomóc w usprawnianiu zdolności percepcyjno- poznawczych oraz ruchowych, a także pozwolić uzewnętrznić przeżycia, pomóc w odreagowaniu wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji.