GBG jest jednym z najbardziej skutecznych programów profilaktycznych dostępnych na świecie. Jego celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed zaburzeniami zachowania i funkcjonowania społecznego.