Jest to kontynuacja innowacji z roku szkolnego 2022/2023, a jej adresatami są uczniowie klasy “0”. Innowacyjność polega na holistycznym podejściu do nauczania dzieci poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod zabawowych i twórczych z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania i przeżywania. Będziemy starać się tak kierować aktywnością dziecięcą, aby zaspokajać naturalne potrzeby poznawcze i ciekawość. Działania innowacyjne realizowane będą w czasie zalecanym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Koncepcję eksperymentów wykorzystamy w czasie zajęć wychowania przedszkolnego w formie krótkich i przystępnych ćwiczeń, uatrakcyjniających dzieciom proces zdobywania wiedzy oraz rozwijania umiejętności. Ta forma zajęć będzie podstawą do budowania cennych postaw w ich dalszym, dorosłym życiu. Zależy nam, aby dziecko poznając, opanowując i przeobrażając przyrodę było jej opiekunem. Pragniemy również, aby dziecko miało świadomość, że spostrzeganie i obserwowanie świata stanowi jeden ze środków prawidłowego myślenia o świecie.