Zdobywanie podstawowej wiedzy z zakresu robotyki poprzez udział w kreatywnej zabawie polegającej na budowaniu z klocków lego robotów. Rozwiązywanie przedstawionych problemów fizycznych za pomocą wskazówek. Uczniowie będą brali udział w nauce fizyki, tworząc budowle, które następnie wprowadzą w ruch. Badając zjawiska sił wzajemnego oddziaływania ciał, dokonując pomiarów i wykonując wykresy. Uczniowie przez naukę i zabawę uczą się kodowania i programowania, oraz poznają skomplikowane prawa i zjawiska fizyczne.