Idea powstania szkoły zrodziła się w środowisku lekarzy – pediatrów. Obserwowali oni zachowanie swoich małych pacjentów w różnych sytuacjach szpitalnego życia. Okazało się, że szpitalna nuda i poczucie beznadziejności mogą pogłębiać chorobę lub znacznie opóźniać proces zdrowienia.

Szkoła szpitalna funkcjonująca obecnie na terenie szpitala uniwersyteckiego w Gdańsku ma 70–letnią historię.

Dziś jest wzorem szkoły przyjaznej dziecku, szkołą o szczególnych walorach terapeutycznych.

Działalność szkoły obejmuje:

nauczanie w zakresie szkoły podstawowej

zajęcia przedszkolne dla dzieci sześcioletnich

zajęcia wychowawcze (pozalekcyjne)

Uczniowie szkoły uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, podczas których nauczyciele realizując treści nauczania biorą pod uwagę najważniejszy cel, jakim jest terapia poprzez naukę.

Dzieci uczestniczą także w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez nauczycieli wychowawców oraz w imprezach, takich jak: koncerty przedstawienia, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystościach z okzji ważnych wydarzen i świąt. Mają więc mozliwość doznania ciekawych przeżyć i zdobywania nowych doświadczeń oraz rozwijania swoich zainteresowań.

Nauczyciel przedszkola prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi realizującymi roczne przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej.

Z myślą o potrzebach i mozliwościach dzieci przebywających w szpitalu większość zajęć ma charakter terapii zabawowej.