V Edycja Projektu pod hasłem „ Na tropach dobroczynności”. Cele projektu: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, pogłębianie wiedzy na temat dobroczynności, kształtowanie u uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych, wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty.