W roku szkolnym 2023/2024 podczas zajęć wychowawczych w klinice diabetologi realizować będziemy innowację pt: „Poznajemy zawody z Magic Jinem” Głównym założeniem innowacji jest wzbogacenie wiadomości dzieci na temat zawodów. Celem niniejszej innowacji w świetlicy jest zbliżenie dziecka do świata zawodów, ukształtowanie właściwego stosunku do pracy. Nowatorstwo tej innowacji polega na wykorzystaniu Magic Jina, zabawki, która współpracując z dzieckiem potrafi odgadywać nazwy zawodów. Udział w innowacji ma pozwolić usystematyzować dziecięcą wiedzę na temat zawodów.