Projekt edukacyjny "PRACOWNIA KREATYWNEJ TWÓRCZOŚCI" skierowany jest do wychowanków oddziału chemioterapii i będzie realizowany od września 2023 r. do czerwca 2024 r. przez nauczyciela pozalekcyjnych zajęć wychowawczych i pedagoga szkolnego. Założeniem projektu jest rozwijanie kreatywności, zwiększenie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły u uczniów, zapoznanie z nowymi technikami artystycznymi. Priorytetem jest organizowanie wystaw prac powstałych w czasie realizacji projektu w szkołach, instytucjach na terenia Gdańska  w celu promocji szkoły w środowisku lokalnym.