Innowacja "(Nie)zwykła matematyka" skierowana jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej i będzie realizowana na lekcjach matematyki od września 2023 r. do czerwca 2024 r. Jej głównym celem jest rozwijanie zainteresowań, zdolności, kompetencji matematycznych, poprzez zastosowanie metod aktywizujących z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów. Dzięki realizowanym działaniom uczniowie poznają związki matematyki z życiem codziennym, ale także dostrzegą zależności matematyczne w otaczającym świecie.