Sprawozdanie finansowe - 31.12.2019

https://bip.gdansk.pl/pobierz/152828/sp90_sf2019