W bieżącym roku szkolnym w  naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny „Pracownia  kreatywnej twórczości”. W ramach projektu na zajęciach w dniu 10 stycznia powstały piękne prace, inspirowane zimową aurą.