Możemy poszczycić się uzyskaniem przez szkołę certyfikatu potwierdzającego realizację Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Luźne Lekcje z Naukowcami - poznajemy i eksperymentujemy". Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy zdobyli wiedzę na temat znanych naukowców, ich odkryć, a także ciekawostek z życia. Poprzez wykonywane samodzielnie eksperymenty uczniowie zdobywali także umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie udało nam się rozbudzić zainteresowania uczniów światem nauki.